Immateriella rättigheter

Upphovsrätter, designrättigheter och immateriella rättigheter

Alla upphovsrätter, designrättigheter och immateriella rättigheter som finns i våra mönster och produkter och i bilder, text och design på vår webbplats/marknadsföringsmaterial är och förblir Balanced Support Reinss egendom

Vi har en immateriell egendomsförsäkring och kommer att behandla alla intrång i våra immateriella rättigheter på allvar.

Patentskyddad

Våra mönster är stolta patentskyddade över hela världen. Registrerade designpatent:

GB2523900

EP3110744

US10287157

AU2015221981

NZ724625